ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อฯ: พัสดุ

เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง วงเงินดำเนินการ 5,200,000.00 บาท  

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 21/06/2018 19:21:01