ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ผลการประกวดราคาซื้อชุดต่อขยายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพรังสีดิจิตอล สำหรับระบบจัดเก็บและเรียกดูภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุดลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน ๓๐ ลูก: พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 04/06/2018 17:29:24