ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ราคากลางอุปกรณ์สายสวนหัวใจ เพื่อการตรวจโดยการฉีดสี ใช้ร่วมกับบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ทุก Size ทุกขนาด จำนวน ๒,๓๐๐ เส้น: พัสดุ

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 29/03/2018 16:18:44