ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก : พัสดุ

ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 27/11/2017 14:44:31