ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

เรียกเก็บคืนยา วาซาร์แทน (Valsartan) เนื่องจากมีสารปนเปื้อนก่อมะเร็งในวัตถุดิบ ชื่อยา "วาลาแทน 160 (Valatan 160mg)


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา