ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด การประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Update in Respiratory Infections”

สถานที่

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

วันและเวลา

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

โปสเตอร์