ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

การประชุม กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ "The 6th Complex Cardiovascular Intervention Forum 2018"

สถานที่

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

วันและเวลา

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

แบบฟอร์ม

>> ลงทะเบียนงานประชุม <<

โปสเตอร์