ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และชุมชนบ้านค้อ จ.ขอนแก่น วันที่ 27-28 มกราคม 2558 ::