ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 ::

1.ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ให้สัมภาษณ์ข้อมูลทางการแพทย์ การบริหารงานในโรงพยาบาล เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์
2.การประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย" เขตสุขภาพที่ 2 และเขตสุขภาพที่ 3