ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ::

1. การประชุมคณะกรรมการการแพทย์ด้านโรคทรวงอกระดับชาติ
2. การประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย" เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8