ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ::

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย
2.รณรงค์การใช้ถุงผ้าลดใช้ถุงพลาสติก และนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งเมื่อมารับบริการ