ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพ ประจำเดือนกันยายน 2560 ::

1.นิทรรศการประวัติธงชาติไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรม ประจำปี 2560
3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอุบัติภัย อัคคีภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ประจำปี 2560