ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ::

1. ทำบุญประจำเดือน 2560
2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560