ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนกันยายน 2560 ::

น้อมอาลัย ร่วมร้อยใจ ถวายแด่พ่อ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐,๙๘๙ ดอก