ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ประมวลภาพสถาบันโรคทรวงอก ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ::

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านงานวิจัย
2. โครงการเพิ่มทักษะกฏระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐