ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

:: ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ มิ.ย. ๒๕๖๐ ::

สถาบันโรคทรวงอกให้บริการออกหน่วยดูแลปฐมพยาบาลให้กับประชาชนที่ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐