ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 


38 รายการ

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ จังหวัดตรัง วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจร" ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2557

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาค" ณ จังหวัดกาญจนบุรี 14-15 พ.ค. 57

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียงสัญจรสู่ภูมิภาค" ณ จังหวัดลำปาง 2 - 4 เม.ย 57

โครงการ "คนรักษ์หัวใจให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ สำนักงานอัยการ 27 ก.พ. 57

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ สถาบันพระปกเกล้า

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ วัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรี 22 สิงหาคม 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ สนามโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี 8 สิงหาคม 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร 13-20 กรกฎาคม 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก 21 มิถุนายน 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ สำนักงานกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ 6 มิถุนายน 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ อบต.บ้านหว้า อยุธยา 22 มีนาคม 2556

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต 26 - 30 ตุลาคม 2555

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์การค้าเดอะมอล์ลนครราชสีมา 17-21 ตุลาคม 2555

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ บริเวณสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ธค. 2555

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ 60ปี จังหวัดสงขลา 15-18 พ.ย. 2555

โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียง สัญจรสู่ภูมิภาค" ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รวมภาพกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2555-2548 >>