ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

รายการวิทยุเปิดโลกความรู้ สถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์กองทัพบกวส.ททบ.และรายการสังคมเกษตร ช่วงครอบครัว มก. ก้าวทันสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561:

รายการวิทยุเปิดโลกความรู้ สถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์กองทัพบกวส.ททบ. คลื่น FM 94 MHz. และ รายการสังคมเกษตร ช่วงครอบครัว มก. ก้าวทันสุขภาพ คลื่น AM 1107 kHz และ http://radio.hu.ac.th ประจำเดือนมิถุนายน 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 13/06/2018 10:37:53