ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

วิจัยรูปทรงสมองมนุษย์ทำไมมีขนาดใหญ่มาก:

สมองเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักประมาณ 1.36 กิโลกรัม ดูดซึมพลังงานได้เต็มที่ราว 20% ของร่างกาย หลายคนเลยสงสัยว่าทำไมสมองคนเราถึงมีขนาดใหญ่และเปรียบดั่งคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลัง เมื่อมองในความสัมพันธ์กับขนาดร่างกาย สมองของมนุษย์นับว่าใหญ่กว่าสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นถึง 6 เท่า

มีข้อสังเกตว่า บรรพบุรุษมนุษย์ต้องใช้สมองอย่างมากจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสภาพแวดล้อม เช่น การหาอาหารและเก็บกักอาหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันที่มากขึ้น รวมถึงความซับซ้อนของการอยู่ร่วมทางสังคม หรือมีความท้าทายในการเรียนรู้และการส่งต่อวัฒนธรรม ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ ในสก๊อตแลนด์ได้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างประชากรสมมติของผู้หญิง มุ่งเน้นให้เข้าใจง่ายๆโดยใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น ขนาดสมองของทารกแรกเกิด พลังงานต้นทุนของสมอง และอวัยวะสืบพันธุ์ พร้อมกับจำลองความเหมือนของสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสมอง

คอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันของแต่ละความท้าทายอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของสมองตลอดเวลา แต่ก็พบว่าผลกระทบต่อการเพิ่มขนาดของสมอง 60%  มาจากการติดต่อกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการหาอาหารมาเก็บมาปรุง หรือทำเครื่องมือหิน ส่วน30% มาจากการจัดการกับสภาพแวดล้อม เช่น การรวมตัวกันเพื่อล่าสัตว์ และ 10% มาจากการแข่งขันระหว่างกลุ่มมนุษย์ อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ไม่ได้ประเมินสมมติฐานที่มีมายาวนานว่าการพัฒนาภาษาอาจทำให้เกิดการขยายตัวของสมองและการวิจัยนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นผลกระทบด้านวัฒนธรรม แต่ก็พบว่ามีหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลสำคัญ ซึ่งนักวิจัยเผยว่าจะวางแผนประเมินปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 06/06/2018 09:55:24

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 7 วันที่ 6 มิถุนายน 2561)