ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอาจช่วยรักษาโรคหนังแข็ง:

เมื่อเร็วๆนีมีผลวิจัยรายงานในวารสารการแพทย์นิว อิงแลนด์ โดยศาสตราจารย์แพทย์และเซลล์บำบัดจากมหาวิทยาลัยดุก ในเมืองเดอแรม รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวทางใหม่ๆในการรักษาโรคสเคลอโรเดอร์มา (Sclerroderma) หรือโรคหนังแข็ง ซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดความแข็งที่ผิวหนังและอวัยวะบางส่วนถูกทำลายลง เช่น ปอด

          นักวิจัยเผยว่าการปลูกถ่ายสเตมเซลล์ (Stem cell transplant) หรือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจะช่วยยืดอายุของผู้ที่เป็นโรคผิวหนังแข็ง และน่าจะดีกว่าการใช้ยาบำบัดระยะยาว จากการสุ่มเลือกผู้ป่วยที่เป็นโรคหนังแข็งในสหรัฐอเมริกา-แคนาดา จำนวน 36 รายมารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยผู้ป่วยต้องมีประวัติการรักษาด้วยเคมีบำบัดขนาดสูงและได้รับการฉายรังสีทั่วร่างกายเพื่อกำจัดระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนี้ยังสุ่มผู้ป่วยอีก 39 รายให้รักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) รายเดือน 12 เดือน ซึ่งเป็นวิธีการรักษาระบบภูมิคุ้มกันแบบดั้งเดิมสำหรับโรคหนังแข็งที่อยู่ในขั้นรุนแรง

          ผลการวิจัยพบอัตราการรอดชีวิตหลังการปลูกถ่ายเซลล์โดยรวม 72 เดือนอยู่ที่ 86% เมื่อเทียบกับ 51% ของผู้รักษาด้วยยา แสดงให้เห็นว่าคนที่มีภาวะโรคหนังแข็งจะมีอาการดีขึ้นและอาจมีอายุยาวขึ้น แต่นักวิจัยก็ยังกังวลว่าการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หลังจาก 54 เดือนพบว่า 3% ของผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้เสียชีวิตลง แต่ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาไซโคลฟอสฟาไมด์ไม่ได้มีการเสียชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยและแพทย์ต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ามีประชากร 2,500,000 คนทั่วโลกเป็นโลกผิวหนังแข็งและส่วนใหญ่มักพบในสตรีวัยเจริญพันธุ์

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 10/01/2018 10:10:19

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 7 วันที่ 10 มกราคม 2561)