ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

อาการของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดและแนวทางป้องกัน:

1.       มีไขต่ำๆ ตอนบ่ายๆ หรือตอนเย็น

2.       ไอแห้ง และเจ็บหน้าอก

3.       เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

4.       ผิวหนังซีด เหลือง เหงื่อออกตอนกลางคืน

 

แนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

1.       ไม่ควรนอนร่วมกับผู้อื่นขณะที่ป่วยเป็นวัณโรค

2.       เวลาไอ-จาม ปิดปากและจมูกทุกครั้ง

3.       แยกขยะที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย นำไปเผาหรือฝังเสีย

4.       ทำลายเชื้อโรคด้วยความร้อน 60˚C ใช้เวลา 20 นาที หรือในน้ำเดือด 5 นาที เชื้อวัณโรคจะตายหมด

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 29/12/2017 08:53:57

ที่มา : แผ่นพับ “วัณโรค และ วัณโรคดื้อยา” สถาบันโรคทรวงอก