ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ข่าวสารสุขภาพ

มะเขือเทศอาจช่วยซ่อมแซมปอดผู้ที่เลิกบุหรี่:

เมื่อเร็วๆนี้ มีนักวิจัยจากวิทยาลัยจอนห์นฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก แห่งกรมสาธารณสุขเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานลงในวารสารด้านทางเดินหายใจแห่งยุโรป(Euro-pean Respiratory Journal) ถึงการวิจัยพบมะเขือเทศและผลไม้บางชนิดที่เชื่อมโยงกับการช่วยรักษาซ่อมแซมปอดของคนที่เลิกสูบบุหรี่

          นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากประชากร 680 คนในประเทศเยอรมนี อังกฤษ และนอร์เวย์ ที่ลงทะเบียนสำรวจสุขภาพในปี 2545 ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามประเมินการบริโภคอาหารโดยรวม และตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อวัดความสามารถการใช้ออกซิเจนของอวัยวะดังกล่าว ด้วยการให้หายใจเข้าภายใน 1 วินาที และหายใจออกภายใน 6 วินาที โดยมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ความสูง เพศ ดัชนีมวลกาย การออกกำลังกาย ปริมาณพลังงานทั้งหมด รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จากการวิจัยพบว่าผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในอดีตเมื่อกินมะเขือเทศและผลไม้สดโดยเฉพาะแอปเปิล สารอาหารในผลไม้ดังกล่าวจะช่วยในการซ่อมแซมความเสียหายของปอดได้

          นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการบริโภคผลไม้สามารถชะลอกระบวนการชราตามธรรมชาติของปอด แม้แต่คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็ตามแต่ต้องบริโภคเฉพาะผลไม้ที่สดและผักที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆเท่านั้น อีกทั้งการวิจัยนี้อาจช่วยสนับสนุนการแนะนำอาหารให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ที่มักเกิดจากการสูบบุหรี่ นักวิจัยเชื่อว่าการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์คือหนึ่งในวิธีที่จะต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลก

 

โดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 27/12/2017 10:00:21

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 7 วันที่ 27 ธันวาคม 2560)