ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


138 รายการ

ซื้อถุงใส่ขยะติดเชื้อสีแดง ขนาด ๑x๑.๕ เมตร จำนวน ๕๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-17

ซื้อจัดซื้อแปรงปัดสนิม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-17

จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิด SCANNCER จำนวน ๑ รายการ และ ชนิด PRINTER จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-14

จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำประปาอาคารบ้านพักเลขที่ ๑๓๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-14

จ้างซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำดีบ่อพักน้ำดีชั้น ๑ อาคาร ๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-11

จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ในห้องทำฟัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-09-09

ซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ จำนวน 27 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-26

จ้างเหมาตัดแต่งและตัดโค่นต้นไม้ที่ยืนตายภายในสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-25

ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์เลือดแดงในอุจจาระ(Fecal Occult blood) จำนวน 18 Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-24

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Thermal Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๒๙๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-15

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชนิด UPS ยี่ห้อ SKD LED-1000 จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-13

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-30

ซื้อSteam rapid biological indicator จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-18

ซื้อกล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบครั้งเดียว พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-05

ซื้อเครื่องวัด pH จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-25

เช่าเช่าระบบสัญญาณ Internet ขนาดความเร็ว 300/50 Mbph จำนวน 1 ระบบ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในสถานการณ์โรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-19

ซื้อยาสระผมและสบู่อาบน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ๖/๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-05

ซื้อCentral Monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-21

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานผ่าตัด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-21

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,600 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-17


138 รายการ