ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


46 รายการ

จ้างดนตรีแสงสีเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-17

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03

ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-17

ซื้อซื้อยา Ticagrelor 90 mg. tab, Dapagliflozin 10 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-06

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผ่นประกาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-12-04

จ้างตัดเสื้อกิโมโน X - Ray ตัวสั้น - ยาว แขนสั้น พร้อมสกรีนลาย CCIT จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-22

ซื้อซื้อยา Empagliflozin tab 10 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-22

ซื้อล้อยางลม สำหรับรถไฟฟ้านั่งขับ จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-11-05

ซื้อห่วงสำหรับถ่างผนังทรวงอก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-29

ซื้อสายโพลียูริเทน ขนาด 8 มิลลิเมตร จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-24

จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-22

จ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกดำเนินการ (ส่งแลปนอก) ระยะเวลา 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-19

จ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน ๑ งาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-10-01

ซื้อริบบอนสีดำ จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

จ้างพิมพ์ฟอร์มบัตรประจำตัวผู้ป่วย จำนวน ๔๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-17

ซื้อตลับผงหมึกของเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 71 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-13

จ้างจ้างตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน 1 งาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-12

ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-B20 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-12

จ้างตัดเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-12

ซื้อรถรับผ้าเปื้อนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-09-11


46 รายการ