ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


103 รายการ

จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นง7797 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-20

ซื้อหนังสือ จำนวน 4 รายการ พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-06

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-03

ซื้อซื้อยา Ezetimibe 10 mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-26

จ้างตัดชุดข้าราชการปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-18

ซื้อเซ็ทของขวัญ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-18

ซื้อขออนุมัติซื้อยา Edoxaban 60 mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-16

จ้างซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-12

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-11

ซื้อเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-14

ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารตัวที่ 1 -5 อาคาร 8 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-08

ซื้อใบสั่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สมุด ยส 5) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-31

ซื้อเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-03

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารผู้ป่วย 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-30

จ้างเหมาในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ประโยชน์ของการใช้ Quantiferon-TB Gold Plus หรือ RNA gene expression ในการหาอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคในบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแฝง (IGRA reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-16

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศรีษะ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13

ซื้อท่อต่อหลอดเลือดดำชั้นเดียว (Venous Cannular) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13


103 รายการ