ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


64 รายการ

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร7 อาคาร9 และอาคารลานจอดรถ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-14

ซื้อหมึกพิมพ์สีและที่เก็บผงหมึก (Drum) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-05-02

จ้างซ่อม Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗๕/๗๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-30

จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน ขนาด ๑/๖ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๒๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-24

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการสัญจร เขต 11,12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-24

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน และรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-24

ซื้อรถเข็นของเอนกประสงค์สแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 14 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-09

จ้างตัดเชื่อมต่อท่อน้ำส่งน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-05

ซื้อแผ่นดักฝุ่น หน้าอาคารกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-04-01

จ้างปรับปรุงพื้นระเบียงด้านหลังอาคาร 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-18

ซื้อกระดาษสี จำนวน ๒ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-03-13

จ้างทำตรายางรายชื่อแพทย์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-25

ซื้อซื้อยา 1 Rivaroxaban 15 mg. tab,2 Rivaroxaban 20 mg. tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-21

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการสัญจร เขต 1,2,3 จำนวน 6,300 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-15

จ้างทำผ้าสำหรับจัด set ทำหัตถการสวนหัวใจ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-02-12

ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-28

จ้างซ่อม Adapter Notebook หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๗๕/๘๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-25

จ้างซ่อมแซมโซฟา จำนวน 11 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-22

จ้างดนตรีแสงสีเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-17

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-01-03


64 รายการ