ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


21 รายการ

ซื้ออุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-08-14

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อขวดทดลองแบบฝาเกลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-31

ซื้อแก๊ส ปตท. 48 กก. จำนวน 15 ถัง และแก๊ส ปตท. 15 กก. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-11

ซื้อรถเข็นถาดสแตนเลสแบบ 2 ชั้น มือจับ 2 ข้าง ล้อยาง ขนาด (LxWxH)745x510x885 มม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-11

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมปักโลโก้ของสถาบันโรคทรวงอกใส่ปฎิบัติงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-09

ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อ (Homograft) จำนวน ๑ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-07-05

จ้างขออนุมัติซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC ยี่ห้อ HP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-28

ซื้อขออนมุติจัดซื้ออุปกรณ์ในตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-28

ซื้ออุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมงานประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-27

จ้างขออนุมัติดำเนินการการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-22

ซื้อขออนุมัติซื้อหลอดไฟซีนอน จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-06-20

ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-13

ซื้อตู้อบร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-30

ติดตั้งและย้ายเครื่องปรับอากาศห้องเจาะเลือดเดิมอาคาร ๙ ชั้น ๑ เป็นหน่วยงาน FOB ชั่วคราว จำนวน ๑ งาน : 2018-05-30

ซื้อกล่องพลาสติก 80 ลิตร ขนาด 47 x 66 x 34 นิ้ว จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-17

ซื้อรายงานการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-15

ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊สและอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-09

จ้างรายงานขอจัดจ้างซ่อมยูนิต ทำฟัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-07

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (TAZUNA BALLOON) ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03

ซื้ออุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ RUNTHROUGH SERIES PTCA WIRE ๑๐ CM. จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03


21 รายการ