ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


10 รายการ

ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกทำงานด้วยแบตเตอรี่ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-06-13

ซื้อตู้อบร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-30

ติดตั้งและย้ายเครื่องปรับอากาศห้องเจาะเลือดเดิมอาคาร ๙ ชั้น ๑ เป็นหน่วยงาน FOB ชั่วคราว จำนวน ๑ งาน : 2018-05-30

ซื้อกล่องพลาสติก 80 ลิตร ขนาด 47 x 66 x 34 นิ้ว จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-17

ซื้อรายงานการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมสาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-15

ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณแก๊สและอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-09

จ้างรายงานขอจัดจ้างซ่อมยูนิต ทำฟัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-07

ซื้อสายสวนหัวใจเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน (TAZUNA BALLOON) ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๒๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03

ซื้ออุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ RUNTHROUGH SERIES PTCA WIRE ๑๐ CM. จำนวน ๓๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03

จ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการบริการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2018-05-03


10 รายการ