ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


94 รายการ

ซื้อเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-14

ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารตัวที่ 1 -5 อาคาร 8 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-11-08

ซื้อใบสั่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สมุด ยส 5) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-31

ซื้อเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-18

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ซื้อเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-10-03

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารผู้ป่วย 6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-30

จ้างเหมาในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ประโยชน์ของการใช้ Quantiferon-TB Gold Plus หรือ RNA gene expression ในการหาอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคในบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-20

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคแฝง (IGRA reagent) QuantiFERON-TB Gold Plus จำนวน 500 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-16

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกระโหลกศรีษะ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13

ซื้อท่อต่อหลอดเลือดดำชั้นเดียว (Venous Cannular) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-13

ซื้อรถเข็นผู้ป่วยสแตนเลส พื้นนั่งเจาะรูสำหรับถ่ายมีเบาะฟองน้ำ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-12

จ้างเหมารถตู้ไป-กลับ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-11

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-09-02

ประกวดราคาซื้อชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-28

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือด (Ankle brachial index) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-19

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-19

จ้างทำภาพพิมพ์ Inkjet โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-08-07

ประกวดราคาซื้อหัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (HARMONIC ACE+๕MM OPEN SHEAR ๒๓CM) จำนวน ๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-06

ซื้ออุปกรณ์เพิ่มของระบบคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-07-30


94 รายการ