ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


127 รายการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-30

ซื้อSteam rapid biological indicator จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-18

ซื้อกล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบครั้งเดียว พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-05

ซื้อเครื่องวัด pH จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-25

เช่าเช่าระบบสัญญาณ Internet ขนาดความเร็ว 300/50 Mbph จำนวน 1 ระบบ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในสถานการณ์โรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-19

ซื้อยาสระผมและสบู่อาบน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ๖/๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-05

ซื้อCentral Monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-21

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานผ่าตัด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-04-21

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1,600 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-17

จ้างติดตั้งอ่างล้างมือและระบบท่อสุขาภิบาลกลุ่มงานรังสี ชั้น ๑ อาคาร ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-17

ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีชนิดชุดกรองอากาศ Hepa Filter จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-15

จ้างทำเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน ACLS จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-04-09

จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Bedside Monitor และระบบ Central Monitor แบบรวมอะไหล่ จำนวน 167 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-03-24

จ้างเหมาจัดทำแบบฟอร์มใบบันทึกการอ่านฟิล์ม จำนวน 100,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-27

จ้างบริการซัก อบ รีด ผ้าขนหนูฟิตเนส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-26

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า PRECOR ๙๓๒i จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-24

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-24

จ้างเหมาจัดงาน Open House สถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-17

จ้างซ่อมแซมท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ อาคาร ๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-13

ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลทางการศึกษา Clinical Key - Full Flex ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-02-05


127 รายการ