ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


617 รายการ

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-14

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ PACS (X-Ray) Picture Archiving and Communication System แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๑๗๕ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) และ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x-ray) แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Carestream และประกันการตกหล่น App Plan จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบรวมอะไหล่ (TOP) ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ PHILIPS medical systems รุ่น V๖๐ จำนวน ๑๗ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ซ่อมแซมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Puritan-Bennett รุ่น ๘๔๐ จำนวน ๓๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-09-01

ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-09-01

ลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง : 2020-08-31

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-31

ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 300 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-08-31

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์สลายสิ่งอุดกั้นในระบบหลอดเลือด แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๒๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-27

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ (TOP) (Room C) ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-27

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ (TOP) (Room B) ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-27

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ (TOP) (Room D) ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๑๔ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-27

โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตพร้อมตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-21

ซื้อยา องค์การเภสัชกรรม Omeprazole capsules 20 mg : 2020-08-21

น้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-17

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน จำนวน 500 เส้น : 2020-08-17

จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ ยี่ห้อ โอลิมปัส หมายเลขครุภัณฑ์ 6650-002-0001-26/5 จำนวน 1 เครื่อง : 2020-08-17

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-08-14


617 รายการ