ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


78 รายการ

ระบบบริหารจัดการคิวอัตโนมัติ พร้อมโซลูชั่น Mobile application สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน ๑ ระบบ : 2018-08-15

ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์ จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย จำนวน ๒ ชุด : 2018-08-15

สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (ASAHI NEO?S GUIDE WIRE - GAIA) จำนวน ๓๐๐ เส้น : 2018-08-15

เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 8 เครื่อง : 2018-08-15

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม HOMC จำนวน 1 งาน : 2018-08-14

วัสดุสำหรับปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้ายและสายสวนอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย จำนวน ๕ ชุด : 2018-08-10

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง B รหัสเครื่อง S/N 154432 เลขครุภัณฑ์ 6525-0004-0001-13 จำนวน 1 เครื่อง : 2018-08-10

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง A รหัสเครื่อง S/N 153230 เลขครุภัณฑ์ รพอ. 0115/23 จำนวน 1 เครื่อง : 2018-08-10

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์สลายสิ่งอุดกั้นในระบบหลอดเลือด หมายเลขเครื่อง 82037 เลขครุภัณฑ์ 6530-013-0001-205 จำนวน 1 เครื่อง : 2018-08-10

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ แบบรวมอะไหล่ ห้อง D รหัสเครื่อง S/N 147642 เลขครุภัณฑ์ 6525-004-0001-14 จำนวน 1 เครื่อง : 2018-08-10

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง Syngo Dynamic S/N 85901 เลขครุภัณฑ์ 7440-001-0003-181 จำนวน 1 เครื่อง : 2018-08-10

น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 31 รายการ : 2018-08-08

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) : 2018-08-08

กล้องส่องเยื่อหุ้มปอด ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ตัว : 2018-08-07

กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดรายละเอียดสูง จำนวน ๑ ตัว : 2018-08-07

เครื่องส่องกล้อง Bronchoscopy สำหรับการทำ medical lung reduction จำนวน ๑ เครื่อง : 2018-08-07

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง : 2018-08-07

อุปกรณ์ในการทำหัตถการการรักษา lung reduction จำนวน ๔ รายการ : 2018-08-07

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง : 2018-08-07

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไม่คดงอ จำนวน ๑ ตัว : 2018-08-07


78 รายการ