ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


576 รายการ

ปรับปรุงหอผู้ป่วยอาคาร 6 เพื่อจัดทำ Cohort Ward และห้องแยกโรคเดี่ยวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1 งาน : 2020-06-26

กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 ตัว : 2020-06-22

กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว : 2020-06-22

กล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ Med lung reduction จำนวน 1 ตัว : 2020-06-22

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายตีบด้วยขดลวดแบบขยายด้วยตัวเอง จำนวน 50 เส้น : 2020-06-16

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย Telemetry ECG จำนวน ๑ เครื่อง : 2020-06-15

ตู้ปลอดเชื้อ Class II ( Class II Biosafety cabinet) : 2020-06-12

เครื่องจี้ด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง : 2020-06-12

ยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Release Tablet 60 mg. : 2020-06-11

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น : 2020-06-08

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดที่เคลือบด้วยเทคโนโลยี Hybrid DES Solution และมีโพลีเมอร์ชนิดดูดซึมได้ จำนวน 150 ชิ้น : 2020-06-04

สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น : 2020-06-04

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลีเมอร์ จำนวน ๑๐๐ เส้น : 2020-05-28

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดชนิดแพลตตินัมโครเมี่ยมที่เคลือบยา Everolimus บนโพลีเมอร์ที่ไม่ย่อยสลาย จำนวน ๓๐๐ เส้น : 2020-05-28

ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยพยาบาล อาคารสูงเพื่อจัดทำ Cohort Ward และห้องแยกโรคเดี่ยวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน ๑ งาน : 2020-05-28

สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดมีน้ำหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิที่ปลายสายสวน จำนวน ๒๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : 2020-05-28

ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว และชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-27

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๓ รายการ : 2020-05-26

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 80 เส้น : 2020-05-26

อุปกรณ์ชุดแทงท่อผ่านผิวหนัง (ขนาด 6 Fr. และ 7 Fr. ความยาว 45 cm.) จำนวน 200 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 : 2020-05-21


576 รายการ