ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


183 รายการ

ซื้อยา1 Fluticasone furoate 27.5 mcg/120Dose 2 Salmeterol 50 mcg+Fluticasone 250 mcg. : 2019-01-18

ซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab : 2019-01-18

ซื้อยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. tablet : 2019-01-18

ซื้อยา Pravastatin Sodium 40 mg. tablet : 2019-01-18

ซื้อยา Pitavastatin Calcium 2 mg. Tablet : 2019-01-18

ซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. : 2019-01-18

ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BEMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง : 2019-01-14

จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน ๑ งาน : 2019-01-11

ซื้อยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : 2019-01-11

ซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml. Inj. : 2019-01-11

ซื้อยา Doxofyllin 400 mg. tablet : 2019-01-10

ซื้อยา Fenofibrate acid 135 mg. capsule : 2019-01-10

ซื้อยา Isosorbide 5 mononitrate 60 mg. tablet : 2019-01-10

ซื้อยา Carvedilol 25 mg. tablet : 2019-01-10

ซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. tablet : 2019-01-10

ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ เช่น BAS หรือ BAMS จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง : 2019-01-07

ซื้อยา Cilostazol SR 100 mg. capsule : 2019-01-03

ซื้อยา Ivabradine 7.5 mg. tab : 2019-01-03

ซื้อยา Atorvastatin 80 mg. Tab : 2019-01-03

เครื่องปรับอากาศชุดใหม่แบบ Inverter ทดแทนชุดเดิม พร้อมติดตั้ง : 2018-12-28


183 รายการ