ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


38 รายการ

ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน ๑ งาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : 2018-06-19

ซื้อยา Sitagliptin 100 mg. tab : 2018-06-19

สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแม่เหล็ก (ThermoCool SmartTouch Catheters) จำนวน ๓๐ ชุด : 2018-06-19

เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (NIBP,HR,SpO2) จำนวน 15 เครื่อง : 2018-06-19

ชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน ๖๐๐ ชุด : 2018-06-15

คลิพหนีบเส้นเลือด จำนวน 2 รายการ : 2018-06-12

กาวผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ : 2018-06-11

หลอดเอกซเรย์ รุ่น Megalix Cat 125/35/80-121 GW P/N หลอด 5764506 สำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ รุ่น Artis Zee Biplane S/N 153230 ยี่ห้อ SIEMENS หมายเลขครุภัณฑ์ สรอ.0115/15 จำนวน 1 หลอด : 2018-06-11

ซื้อยา Carvedilol 6.25 mg.และ Carvedilol 12.50 mg : 2018-06-08

ซื้อยา Procaterol HCL 25 mcg. tablet : 2018-06-07

วัสดุอุปกรณ์และสายสวนเพื่อการซ่อมลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว MitraClip Percutaneous Mitral Valve Repair จำนวน ๒ ชิ้น : 2018-06-06

วัสดุอุปกรณ์และสายสวนเพื่อการซ่อมลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว MitraClip Percutaneous Mitral Valve Repair จำนวน ๒ ชิ้น : 2018-06-05

ซื้อยา Procater HCL 25 mcg. tablet : 2018-06-01

ซื้อ Carvedilol 6.25 mg. tab และ Carvedilol 12.5 mg. tab : 2018-05-31

บำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Puritan-Bennett รุ่น 840 จำนวน 28 เครื่อง : 2018-05-31

ผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 56 รายการ : 2018-05-25

ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน ๔ รายการ : 2018-05-25

ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล UpToDate ประจำปี ๒๐๑๘ บริษัท UpToDate จำนวน ๑ งาน : 2018-05-23

ผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ : 2018-05-21

ซื้อยา Bosentan 125 mg. tablet : 2018-05-21


38 รายการ