ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


120 รายการ

โลหิต ผลิตภัณฑ์โลหิตพร้อมตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน จำนวน 1 งาน : 2018-10-09

อุปกรณ์สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดขดลวดเคลือบยาพิเศษ Combo Dual Therapy Stent ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน ๖๐ เส้น : 2018-09-28

อุปกรณ์สายสวนหัวใจชนิดเล็กพิเศษ Crusade Catheter ๑๔๐ cm. จำนวน ๑๐๐ เส้น : 2018-09-28

สายบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (Fortis II Balloon ทุก Size) จำนวน ๘๐๐ เส้น : 2018-09-27

สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาลิ้นหัวใจตีบชนิดบอลลูน (Inoue Balloon Catheter รุ่น PTMC) จำนวน ๖๐ ชุด : 2018-09-27

สายสวนหัวใจชนิดบอลลูนชยายหลอดเลือดหัวใจ Scoreflex NC Coronary Dilatation Catheter ทุกขนาด ทุกความยาว จำนวน 150 เส้น : 2018-09-25

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (Flextome Cutting Ballon) จำนวน 60 เส้น : 2018-09-25

เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 50 ชุด : 2018-09-25

เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวพร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรชนิดเข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 65 ชุด : 2018-09-25

อุปกรณ์สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 4 รายการ : 2018-09-25

อุปกรณ์สายสวนหัวใจชนิดหัวกรอกากเพชร (ทุกขนาด) Rotablator Burr จำนวน ๑๗๕ ชิ้น : 2018-09-24

อุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน ๓,๐๐๐ เส้น : 2018-09-24

บำรุงรักษาเครื่อง Bedside Monitor และระบบ Central Monitor แบบรวมอะไหล่ จำนวน 142 เครื่อง ปี2562 : 2018-09-20

บำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบรวมอะไหล่และ 1 หัวตรวจมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562 : 2018-09-17

ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 5,000 ถุง : 2018-09-11

น้ำยาตรวจหา Anti HIV , HBs Ag , Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : 2018-09-11

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สแอทธิลีนอ๊อกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง : 2018-09-10

อุปกรณ์สายลวดนำเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (RUNTHROGH SERIES PTCA WIRE) จำนวน ๓๐๐ เส้น : 2018-09-10

สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร (ทุกขนาด) (RotaWire Extra) and (RotaWire Floppy) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น : 2018-09-10

น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 : 2018-09-07


120 รายการ