ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


474 รายการ

ซื้อยาองค์การเภสัชกรรม Metformin Hydrochloride tab 500 mg : 2020-01-21

ซื้อยา องค์การเภสัชกรรม Omeprazole cap 20 mg : 2020-01-21

ลวดนำเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตัน จำนวน 600 เส้น : 2020-01-15

ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 96 ถุง : 2020-01-15

เครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง : 2020-01-15

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒๐ ชุด : 2020-01-14

ลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตันเรื้อรัง จำนวน ๑,๒๐๐ เส้น : 2020-01-14

วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม จำนวน ๑๕๐ ชิ้น : 2020-01-14

วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานผ่าตัด จำนวน 7 รายการ : 2020-01-14

น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในเลือด และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน ๑๘,๐๐๐ Test : 2020-01-13

ต่ออายุสมาชิกวารสารต่างประเทศ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ : 2020-01-13

วัสดุทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ : 2020-01-13

สายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน 700 เส้น : 2020-01-13

เครื่องกรอความถี่สูงหัวกรอกากเพชร จำนวน 1 เครื่อง : 2020-01-13

เครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด : 2020-01-08

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 กล้อง : 2020-01-07

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 4 โมดูล (GenaXpert System ? GX - IV) จำนวน 2 เครื่อง : 2020-01-06

เครื่องกรองอากาศระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง : 2020-01-06

ชุดผ้าปูสำหรับทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 400 ชุด : 2020-01-03

ซื้อยา Ezetimide 10 mg. Tab : 2019-12-26


474 รายการ