ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศราคากลาง


111 รายการ

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Cycloserine 250 mg. Capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-22

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ประกวดราคาซื้อOlmesartan 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-21

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด (เคลือบด้วยคาร์บอนบริสุทธิ์) จำนวน 80 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-17

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟด (Defibrillator) จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ (Syringe Pump) จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-07

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๑๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-07

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และระบบไหลเวียนโลหิตสำหรับหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (EKG/NIBP/SpO2/IBPx2Temp) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-07

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจสำหรับหอผู้ป่วยหนัก ICU (Bedside monitor) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-07

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) ชนิดโครงทำจาก Alloy MP35N, Titanium แบบ 3 มิติ จำนวน 300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-07

ประกวดราคาซื้อตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำด้วยเยื่อบุหัวใจวัวแบบขอบบางพิเศษ (Perimount Magna tissue Valve) จำนวน 35 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกติดตัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hour Amburlatory Blood Pressure) จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-05-03

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin 500 mg. inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-30

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบ Network Cardiology PACS จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-26

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตเทียม Hemodialysis จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-26

ประกวดราคาซื้อหัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (HARMONIC ACE+๕MM OPEN SHEAR ๒๓CM) จำนวน ๘๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-04-26


111 รายการ