ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศราคากลาง


214 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขนาดเล็กใช้ร่วมกับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๓๐๐ เส้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าบริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-13

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารและจัดการภาพทางการแพทย์ โรคหัวใจ Cardiology Picture archiving and communication system (Cardiology PACS) จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-09

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงผ่านท่อผิวหนัง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-09

ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 3 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-07

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากลิ้นหัวใจหมู ชนิดมีโครง (HANCOCK) จำนวน 180 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-06

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ พร้อมสาย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-27

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่อง และสาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-27

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-25

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกาย จำนวน 900 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-25

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-24

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำหนดตำแหน่งสำหรับการตรวจวินิจฉัยหลอดลม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-24

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-24

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane สำหรับผู้ใหญ่ชนิดเคลือบสารต้านการจับเกาะติดของเกล็ดเลือด จำนวน 700 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-23

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตู้วัดปริมาตรความจุปอด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-17

ประกวดราคาซื้อชุดสำหรับป้องกันรังสี จำนวน ๒๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-12-16


214 รายการ