ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศราคากลาง


308 รายการ

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-25

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 300 ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-22

ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๕,๐๐๐ ถุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-18

ประกวดราคาซื้อลู่เดินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-17

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-16

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา (Plasmablade) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-09-01

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน จำนวน 500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-31

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/140 Dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-31

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม อาคาร 7 และ อาคาร 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-27

ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-20

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน (ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-20

ประกวดราคาซื้อระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-14

ประกวดราคาซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Indoor Outdoor Print Cut จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-13

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน ๖๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ Med lung reduction จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03


308 รายการ