ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศราคากลาง


282 รายการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-01

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-25

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดที่เคลือบด้วยเทคโนโลยี Hybrid DES Solution และมีโพลีเมอร์ชนิดดูดซึมได้ จำนวน 150 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-24

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-24

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงท่อผ่านผิวหนัง (ขนาด 6 Fr. และ 7 Fr. ความยาว 45 cm.) จำนวน 200 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลีเมอร์ จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-22

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดปรับความโค้งไม่ได้แบบที่มีขั้วอิเลคโทรด ๔ ขั้ว, สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดปรับความโค้งได้แบบที่มีขั้วอิเลคโทรด ๑๐ ขั้ว และสายต่อสายสวนหัวใจเพื่อการว : 2020-06-12

ประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือด (Intra Aortic Balloon Catheter) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-12

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 80 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-11

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-10

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กราฟไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องติดตามกราฟและจังหวะของหัวใจ (Holter Moniter and work station) จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-08

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-22

ประกวดราคาซื้อขออนุมัติซื้อยา Piperacillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. Inj. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง OR ๓ และห้อง OR ๔ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-18

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสถาบันโรคทรวงอกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-15

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแทงเส้นเลือดเข้าทางแขนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-14

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน (Plasma Shock Freezer) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-12

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ (Syringe Pump) จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-08


282 รายการ