ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

ประกาศราคากลาง


12 รายการ

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2018-06-07

ประกวดราคาซื้อลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (IAB Catheter) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-31

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม ตำแหน่งไมทรัล จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-18

ประกวดราคาซื้อชุดปอดเทียมชนิด membrane แบบมีคุณสมบัติในการกรองฟองอากาศภายในตัวเอง จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-17

ประกวดราคาซื้อหลอดเลือดเทียมเส้นแยกแบบพิเศษ (Gelweave ante-flo,) จำนวน 20 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-16

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 75 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-10

ประกวดราคาซื้อโต๊ะยาวขาพับ จำนวน 100 ตัวและเก้าอี้พนักพิงสีน้ำเงิน จำนวน 400 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-09

ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย (TUBING PACK) จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-08

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-08

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากบุหัวใจวัวตำแหน่งไมทรัล จำนวน 30 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-02

ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี แบบสามโคม พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณภาพและแขนสำหรับติดตั้งจอรับสัญญาณภาพแบบจอเดี่ยว และชุดศูนย์รวมแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-05-01

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2018-04-30


12 รายการ