ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิตและแผ่นน้ำยาตรวจหมู่โลหิต จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : 2020-08-07

น้ำยาตรวจหา Anti HIV, HBs Ag, Anti HBs และ Anti HCV จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-08-06

จ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-08-05

ยา Isosorbide-5-Mononitrate tab 20 mg : 2020-07-30

เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยพลังงานพลาสมา (Plasmablade) จำนวน 1 เครื่อง : 2020-07-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน ๖๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ Med lung reduction จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อระบบโรงพยาบาลดิจิทัล (HIS Digital) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-23

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-20

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย Telemetry ECG จำนวน ๑ เครื่อง : 2020-07-08

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-08

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-06-30

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน ๖๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate 60 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-06

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องปอดและหลอดลม เพื่อการทำ Med lung reduction จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ที่ผ่านการรักษาสภาพเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 ลิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-08-07

จ้างกำจัดขยะกิ่งไม้ฝั่งสถาบันฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-06

ซื้อตู้เซฟ จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-06

จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอาคาร ๖ เพื่อจัดทำ COHORT WARD และห้องแยกโรคเดี่ยวสำหรับผู้ป่วย COVID-๑๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-06

จ้างซ่อมยูนิตฟัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-08-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation) และความดัน (Pressure Controlled Ventilation) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-07-15

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Acetylcysteine Effervescent tablet 600 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่อง (Infusion Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-27

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านค่า MIC พร้อมบันทึกภาพ (Vizion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-05-27

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-03-31

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-30

ซื้อSteam rapid biological indicator จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-18

ซื้อกล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบครั้งเดียว พร้อมจอแสดงผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-06-05

ซื้อเครื่องวัด pH จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-25

เช่าเช่าระบบสัญญาณ Internet ขนาดความเร็ว 300/50 Mbph จำนวน 1 ระบบ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในสถานการณ์โรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-05-19

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>