ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (Intra-Aortic Balloon catheter) จำนวน 120 ชุด : 2021-05-06

ซื้อยา Isosorbide-5-mononitrate Extended Release Tablet 60 mg. : 2021-05-03

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๓ รายการ : 2021-04-26

ลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวน TAVI จำนวน 22 ชุด : 2021-04-22

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด จำนวน 2 เครื่อง : 2021-04-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-29

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 50 เส้น : 2021-04-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง สำหรับกระตุ้นตรงตำแหน่งพิเศษ His Bundle Pacing พร้อมสาย จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Sirolimus แบบ Abluminal coating บนโพลีเมอร์ย่อยสลายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน ๔๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด 4 มิติ (Echocardiography) จำนวน 1 เครื่่อง : 2021-05-06

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 375 KVA จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน ๔๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-03-30

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขกลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน ๒๕๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-02-24

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดบอลลูน จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-02-15

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยาที่มีโพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal Groove Coating จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-29

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบ Antibodies และมี Polymer ชนิดย่อยสลายได้ จำนวน 50 เส้น : 2021-04-29

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง สำหรับกระตุ้นตรงตำแหน่งพิเศษ His Bundle Pacing พร้อมสาย จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-29

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Sirolimus แบบ Abluminal coating บนโพลีเมอร์ย่อยสลายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดเล็กใช้กับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่สามารถ Rotation ได้ จำนวน ๔๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อขอบลิ้นหัวใจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-11

ซื้อเครื่องก้าวเดินกึ่งสเต็ป (Stepper) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-11

ซื้อเครื่องก้าวเดินกึ่งสเต็ป (Stepper) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-11

ซื้อตู้เหล็กสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-07

ซื้อหน่วยความจำ (RAM) ขนาด ๑๖ GB (๘GB x ๒) จำนวน ๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (TorqVue Delivery System) จำนวน 100 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-04-16

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital x-ray) ขนาด ๓๐ kw (42.20.29.01 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-03-11

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตัน จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-03-04

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-11-25

ประกวดราคาจ้างการส่งตรวจภายนอกสถาบัน (OUT LAB) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-11-05

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อเครื่องก้าวเดินกึ่งสเต็ป (Stepper) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-11

ซื้อหน่วยความจำ (RAM) ขนาด ๑๖ GB (๘GB x ๒) จำนวน ๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-11

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคิวและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-05-06

ซื้อไม้เสียบอาหารแบบปลายไม่แหลม ขนาด 8 นิ้ว (1Pack = 1000 กรัม) จำนวน 54 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-04-22

จ้างทำเอการประกอบการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2021-04-01

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>