ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ลวดนำเพื่อการตรวจขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตัน จำนวน 600 เส้น : 2020-01-15

ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 96 ถุง : 2020-01-15

เครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักถุงเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง : 2020-01-15

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒๐ ชุด : 2020-01-14

ลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดรอยโรคตีบตันเรื้อรัง จำนวน ๑,๒๐๐ เส้น : 2020-01-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขนาดเล็กใช้ร่วมกับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๓๐๐ เส้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ที่จุดหมุนตัวแผ่นลิ้นหัวใจนูนขึ้น จำนวน 190 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดชนิดที่ปลายมีรูดูด Clot จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-10

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Gliclazide MR 60 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Clopidogrel 75 mg Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-07

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-06

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจขนาดเล็กใช้ร่วมกับการขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน จำนวน 400 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออร์เรสเซนต์ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนชนิดลื่นพิเศษ จำนวน ๓๐๐ เส้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-14

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-17

ซื้อเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมที่นอนยางพาราอัด 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อลวดสำหรับมัดกระดูกหน้าอก Genicon Stainless Steel Wire, 20 G, 032?จำนวน 50 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดไฮทอร์ค PTCA Guide Wire All Sizes จำนวน 200 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-16

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-16

ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 3 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2020-01-14

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม มอก.(1x500) จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : 2019-09-24

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิกและน้ำเหลืองวิทยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-23

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไมทรัล/ไทรคัสปิด (Valve ring) จำนวน 300 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-09-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นง7797 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-20

ซื้อหนังสือ จำนวน 4 รายการ พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-06

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2020-01-03

ซื้อซื้อยา Ezetimibe 10 mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-26

จ้างตัดชุดข้าราชการปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2019-12-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>